Corrie Burgoyne 27 september 2018.

Op donderdag 27 september was er bij onze vereniging een openbare avond die door Corrie Burgoyne werd verzorgd met een bloemenseance. 
Na 19:30 uur begon het langzaam binnen te stromen. Gasten en leden brachten ieder hun eigen bloem of boeket mee en legden deze op een gereedstaande tafel.

Om 20:00 uur begon de avond. Rida Osinga, een bestuurslid van onze vereniging, opende de avond en gaf aan dat bij elke verenigingsavond een ziekendienst wordt gehouden. We zijn gewend om te beginnen met het zingen van een lied. Deze avond was de keus gevallen op het lied “De Macht Der Liefde” en aansluitend daarop werd een ziekendienst gehouden welke door Wim Rob muzikaal werd ondersteund. Daarna werd het woord aan Corrie gegeven. Zij gaf aan dat ze het orgelspel geweldig vond èn dat daarbij gezongen werd. Dit maakte ze bij andere verenigingen niet mee.

Corrie begon hierna aan de bloemenseance. Elke bloem met z’n eigen kleur of kleuren heeft zo zijn betekenis. Hieruit kwamen de boodschappen door voor de persoon die de betreffende bloem of het bloemstukje had neergelegd. De boodschappen werden op een discrete wijze doorgegeven en ook werd daarvoor de nodige tijd genomen.
Het was ruim tien uur geworden toen Corrie stopte, maar jammer genoeg moesten daardoor vele bloemen onbehandeld blijven.

Rida sloot de avond af met een dankwoord aan Corrie en alle aanwezigen voor hun komst. Tijdens de collecte (voor de leden) werd uit onze zangbundel het lied “Wat de toekomst brenge moge” gezongen.

We mogen weer terugzien op een kleurrijke avond.

Dank je wel Corrie.

Ook houdt de vereniging besloten avonden. Hebt u belangstelling en wilt u zo’n  avond eens meemaken, dan bent u van harte welkom. Neem daar voor wel eerst even contact op met één van de bestuursleden. 
Uiteraard vragen we voor deze avonden geen vergoeding van € 5,00.

Op onze website vindt u de gegevens van het bestuur (onder ‘contact’) en natuurlijk meer informatie over onze vereniging.

 

Wim Rob