Openbare avond met Frans Meulman.

 

Op uitnodiging van onze vereniging Geestelijk Rationele Samenwerking heeft Frans Meulman op 24 november een openbare avond verzorgd. Deze avond stond in het teken van de “Tarotkaarten”.

Om 20:00 uur opende Gonnie Hin de avond met een hartelijk welkom aan de gasten, leden en in het bijzonder aan Frans Meulman. Gonnie gaf aan dat bij elke verenigingsavond een ziekendienst wordt gehouden en vooraf daaraan een lied wordt gezongen. Deze avond was de keus gevallen op het lied “Macht der Liefde” uit onze Liederenbundel. Na de ziekendienst, met muzikale ondersteuning door Wim Rob, werd het woord aan Frans gegeven.

Frans stelde zich voor en gaf een korte uitleg van de Tarotkaarten. De Grote Arcana is het meest symbolische deel van de tarot, deze kaarten vertegenwoordigen de belangrijke veranderingen in ons leven (levensstadia). De kaarten van de Kleine Arcana vertegenwoordigen de vier elementen (vuur, lucht, aarde en water) en hebben meer te maken met de dingen van alledag. Elke kaart, in combinatie met andere kaarten, heeft een uitleg nodig.
Nadat Frans de kaarten had geschud, werd aan één van de aanwezigen gevraagd om een kaart uit de geschudde stapel te trekken. De getrokken kaart werd, in een vergroot formaat, op een standaard neergezet en de betekenis daarvan door Frans vertaald naar de betreffende persoon. Frans vroeg daarna voor wie hij deze boodschap had gebracht en of hij/zij zich daarin kon vinden. Vaak werden daarop nog één of meerdere kaarten bij gepakt om de boodschap verder te verduidelijken. De uitleg van de kaarten gingen over een stuk wat geweest was, het heden, advies voor de toekomst en daar waar nodig waarschuwingen. Alle aanwezigen kregen op deze manier een boodschap van Frans De boodschappen die Frans bracht werden op een humoristische, ontspannen en toch serieuze wijze verteld.
Het was ruim over tien uur toen Frans zijn gedeelte afsloot.

Gonnie bedankte de aanwezigen voor hun komst en in het bijzonder Frans voor de mooie avond die hij voor ons had verzorgd.
Tot slot werd het lied “Tel uw zegeningen” gezongen en met een collecte voor de leden.

Frans heel veel dank voor de avond die jij voor ons verzorgde en we zien je graag weer eens terug om voor onze vereniging een avond te verzorgen Het was een mooie en bijzondere avond.

Ook houdt de vereniging besloten avonden. Bent u (nog) geen lid en heeft u belangstelling om eens een besloten avond met ons mee te maken, dan bent u van harte welkom. Neem van tevoren wel eerst even contact op met één van de bestuursleden.
Voor contact en meer informatie zie onze website: www.grs-medium.nl.