Psychometrie en waarnemingen door Bert Hauwert.

 

Donderdag 24 maart 2022 mochten we bij onze vereniging Bert Hauwert begroeten.
Ons bestuurslid, Rida Osinga, heette bij aanvang van de avond iedereen welkom en met name Bert. 

Bij onze vereniging is het de gewoonte om te beginnen met het zingen van een lied en daarna wordt er altijd een korte muzikale ziekendienst gehouden. Voor deze ziekendienst werd door Rida extra aandacht gevraagd voor een aantal personen, de wereld waar op dit moment veel aan de hand is en natuurlijk ook kracht en liefde voor jezelf.

Na de ziekendienst werd het woord aan Bert gegeven. Van de voorwerpen en bloemen die op tafel lagen werd door Bert boodschappen doorgegeven. Boodschappen die inhoudelijk betrekking hebben op het verleden, heden en toekomst. Voor ieder die een aanvulling op de boodschap wenste, gaf Bert de mogelijkheid tot het stellen van een vraag. Bert nam voor het brengen van de boodschappen en aanvullingen de tijd.

De avond werd door Rida afgesloten met een woord van dank aan Bert, aangevuld met een prachtig boeket bloemen. 

Daarna werd het lied “VREDE” gezongen en met een collecte voor de leden.

Dank je wel Bert voor de avond die je voor onze vereniging verzorgde.


Wim Rob.